12/9: Opgradering af Sø-linket

Så blev det tid til at give linket over søen, over til Søborglund, lidt kærlighed.

Der har desværre været lidt rigeligt med klumper og dumme nedetider de seneste mange måneder….
Jeg har forsøgt alt muligt for at finde ‘en fejl’ eller finde noget der oplagt kunne forårsage ustabiliteten.
Til sidst har jeg måttet erkende at det nok er en opgradering af radio og antenner som skal til.
Som sagt så gjort….

De nye radioer er de “bedste i klassen”, og de er blevet udstyret med de mest ‘snævre’ og målrettede antenner som muligt.
Det betyder at det nye “Point to point”-link helt klart er bedre og mere stabilt en det hidtidige.
De nye radioer bruger ‘horn’ som antenner for at højne præcisionen.
Det har også gjort at jeg kunne flytte senderen fra Duehus-masten til klubhus-masten.

På taget af Kim Kromanns hus, har jeg måttet flytte lidt på installationen, for at kunne sigte bedre mod Søvangs Klubhus (fælleshus)

Der er allerede kommet meldinger om at det kører godt og stabilt.
Dejligt, så var det også besværet værd! 🙂

6/3: LØST: Ustabil strøm

Der har igennem nogle måneder været lidt ‘klumper i nettet’ for de Hotspottere i Søborglund som ligger længst væk.
Signalet til dem (ialt 6 huse) kører via flere sendere. I et hus undervejs viser det sig at der har været ustabil strøm (sikringen klapper grundet overbelastning lokalt), hvilket også ‘lammer’ Hotspot. Radioerne kan lissom ikke videresende netadgang, når der ingen strøm er…

Efter at vi fik pin-pointet hvor udfordringen opstår, har der været klippestabilt net til alle 🙂

2/8: LØST: Klumper i nettet for alle….

Update: Efter at vi mandag 3/8 kl 13 kom over på en bedre switch hos TDC har der praktisk talt overhovedet ikke været udfald!
Med andre ord, flaskehalsen er fjernet, og data flyder frit! 🙂

—-

Hen over sommeren har der været et (stigende) problem med at bedst som alting bare kører fint, så kommer der udfald på nogle sekunder, og endda halve og hele minutter… Det giver klumper når man streamer og spiller og meget andet. Og er ganske enkelt møg iritterende. Hvilket mange også har måttet gøre opmærksom på i mere eller mindre tålmodige sms-korrespondancer…

Tro mig når jeg siger at jeg har gjort hvad jeg kunne for at finde årsagen. Det ville spare mig for mange timers fejlsøgning og frustration…

Vores netværk er gennemgået med en tættekam, og der er opsat diverse test mellem dimser både på det interne og externt net… Uden at kunne lave egentlige konklusioner… Det hele kører generelt super godt og stabil, og Hotspot har jo faktisk mere end 99% oppetid (det er dog altid den sidste procent der er afgørende!)

Det nærmeste jeg er kommet i jagten på årsagen, er at det er ‘ud af huset’ problemet ligger.
Det gør det super svært for mig at fejlsøge videre, da jeg ikke finder fejl…
Men fordi det er ‘ud af huset’, er det jo desværre også et problem som vi alle sammen oplever 🙁

Det er lykkedes mig at få TDC til at lave en seriøs fejlsøgning, også selvom de ikke kan ‘se en fejl’…
I torsdags havde jeg en TDC tekniker med i fælleshus kælderen i Søvang, for at udskifte en mediekonverter, i håb om at det ville hjælpe.
Men desværre. fredagen bød igen på klumper…

Næste skridt er at TDC i morgen mandag har lovet at flytte vores forbindelse på centralen til en kant-router med større kapacitet!
Vi prøver på alle måder at ‘fjerne flaskehalse’, så der frit kan flyde data ud og ind af Søvang! 🙂

Hvis det ikke hjælper, så fortsætter jeg jagten på en årsag…

Jeg vil tillade mig at konstatere at bortset fra disse ‘kortvarige udfald’, så kører vores fælles internet faktisk forrygende godt.
Så er det jo dobbelt frustrerende, når sådan et underligt ‘fænomen’ skal lave bøvl!

31/7: Bøvl med POE-switch ….

Træer og buske i Søvang vokser højere og højere.

Det har givet udfordringer i hotspot-signalet til adskillige huse, i sær på Fasanvej.

Derfor blev der i vinters blevet etableret 2 ‘undersendere’ hhv på taget af have 59 og 45.

Det var straks en succes i forhold til at få signalet godt frem til de haver som ligger bag høje træer.
Lettere apropos må jeg desværre konstateret at ‘træerne vokser ikke ind i himlen’…
For trods succesen har vi alligevel oplevet stor ustabilitet begge steder 🙁
Hvilket igen har betydet at 5-6 haver har haft temmelig ustabilt net (i sær have 43) hvilket er super træls for alle.

Outdoor POE switch

Outdoor POE switch

Begge steder valgte jeg at benytte en Outdoor POE switch, til at forsyne både modtager og sender med strøm og data. Det er der for så vidt intet underligt i. Begge steder fik en kraftigere POE injector som sagtens kan ‘trække’ begge devices. Og dermed skulle det bare køre… Hvilket det også (næsten) gjorde….

Problemet har især været når der har været en afbrydelse og udstyret skal ‘på igen’… Så skal der genstartes mange gange lokalt, før der sker noget (tak til Jesper og David for jeres tålmodighed med at genstarte). Jeg har forgæves fejlsøgt på alt, men det er istedet faktisk bare blevet værre og værre…

Nu er der lagt en ny strategi, og POE switchen er erstattet af “POE passthrough” på en Nanostation modtager. Derved er der ‘et device mindre’. Men det med at lade strømmen gå ‘igennem’ device 1, for at strømføde device 2, har andre gange givet problemer og ustabilitet…

Alt tyder på at det er en løsning. Jeg krydser fingre for at ‘det holder’ så alle haver kan opleve Hotspot på lige fod 🙂

13/5: Nyt link til Sølyst via KroMasten

Så blev det tid til at få opgraderet linket som forsyner alle 15 Hotspottere i Sølyst Haveforening.
Tidligere har de fået nettet via et link til Kim Kromanns tag i Søborglund, og videre til Jørgen Skogmos have i Sølyst. Det link har dog haft svært ved at følge med…
Det har givet ustabilitet og langsomt net i perioder…

For et par år siden fik vi etableret en mast på Kromanns grund, som ligger med fin udsigt til hele Sølyst. Og i praksis kan senderen dér ses bedre fra alle haver.
Der har så været den udfordring med linket som forbinder masten hos Kromann (KroMasten) med søvang, at det også har skræntet…

Det gør det ikke længere!! 🙂

Der er nu kommet 2 helt nye retningsbestemte radioer op til at skabe et rigtig godt point-to-point link fra fælleshuset i Søvang direkte til masten.
På billedet kan modtageren i KroMasten ses (peger mod fælleshuset i Søvang)
Uden at blive alt for teknisk, tør jeg godt at dele to grafer, som viser hvad det har betydet:
Den første viser at linket, som alle i Sølyst trækker på, før kunne levere ca. 50 op til 85 Mbit til deling.
Efter at linket er blevet opgraderet er der nu 250-300 Mbit til deling! 🙂

Håber at alle Hotspottere i Sølyst kan få glæde af denne opgradering.

Udsigten set fra Søvang mod Sølyst og KroMasten (set fra liften i godt 20 meters højde over Søvangs fælleshus):

Og billedet fra KroMasten i fuld størrelse:

12/4: Finurlige Frekvens Fiflerier

Lige i denne tid er Hotspot tydeligvis udfordret på at rigtig mange er hjemme, og alle streamer film og underholdning på livet løs. Som udgangspunkt følger netværket forbløffende godt med, nu hvor vi henter langt over 20 TerraByte (20.000 Gb!) data hver måned.

Når der er så heftigt et træk, bliver alle flaskehalse mere synlige.
Og jo mere trafik, jo mere “radio-aktivitet” (altså ikke atomkraft, men aktivitet på radiofrekvenserne).

Jo mere aktivitet, jo mere ‘støj’. Jo mere støj, jo mindre reelt signal….

For at modgå at dette bliver et problem, bliver det i særdeleshed vigtigt at der ikke er “andet der driller”.
Jeg har igen været over en trimning af sendefrekvenser, for at sikre så ‘støjfrit’ signal som muligt.
Og derfor har der søndag eftermiddag været en masse genstarter, både af sendere og modtagere. Hvilket vil opleves som ‘store klumper’ i trafikken.

Efter min bedste overbevisning, vil jeg mene at det faktisk har givet en mærkbar ændring.

Så jeg håber at alle oplever et OK net, med minimum 10-20 Mbit hastighed (og ofte mere)

Hvis IKKE du har et godt net pt. så send en SMS til Mads (20282523) og skriv hvad du oplever.
Mads er HELT afhængig af jeres tilbagemeldinger, for at kunne drifte optimalt.
Så en SMS fra dig, kan være årsagen til at mange får bedre net!

Man må også gerne sende en SMS hvis netværket bare spiller, og der ingen problemer er! 🙂

22/3: Byggestrøm….

Et af de 2 nye Hotspot accesspoint i Søvang, i haven hos Jesper Nymann, røg pludseligt offline søndag formiddag.
Og dermed også de af naboerne som bruger den antenne til deres internet-livslinje.

En ‘onsite’ inspektion viste at Jesper var igang med renovering af gulv og vægge. Og at strømkontakten derfor hang frit, og ved en fejl var blevet slukket…

Løsningen lå lige for 🙂

17/3: Strømafbrydelse i Duehuset

Her til aften var der pludseligt en stribe advarsler om at den ene og den anden røg offline.

En hurtig research viste at alt i Søvangmasten var offline.

En ‘on site’ inspektion kunne bekræfte at alt i masten var slukket, og strømmen gået! 🙁
Det viste sig at automatsikringen i Duehuset var ‘klappet’….
Løsningen var så simpel som at vippe den til igen, så kom alting online.

Årsagen til at sikringen gik er ikke fundet.
Men fejlen er ikke kommet igen 🙂

14/12: Nye Accespoints i Søvang

Så er der blevet opsat et par nye sendemaster, så de haver som har døjet med høje træer i ‘sigtelinjen’ nu forhåbentligt kan få bedre net.

Den første kom op på taget i have 59, hos familien Skunk. Da Hotspot startede i 2006 havde vi også en sender dér, som dog blev droppet efter et par år. Nu er der kommet en helt ny sender, som sender 360 grader rundt. Hvis din radio sidder så den bedre kan se ‘pinden’ på taget af have 59, så prøv at drej den, og genstart den derefter, så den fanger den nye og bedre forbindelse.

Den anden er kommet op på taget af Have 45 hos Jesper Nymann. Den antenne sidder så den sender et 120 grader bredt signal (mod øst). Her gælder det samme, at hvis din radio sidder så den bedre kan se den nye antenne hos Nymann, så drej den, og genstart den.

Jeg håber at dette tiltag kan løse nogle af de problemer der har været, især for de ‘bagerste haver’ på Fasanvej.

 

1/12: Frekvens jonglering i Søvang

Da der på det seneste har været en del ustabilitet, har jeg gennemgået alle accespoints og deres sendefrekvenser. Det er desværre noget der er ‘dynamisk’ så det skal jævnligt gåes efter. Hvis der er for mange signaler på samme frekvens, ‘æder de hinandens signal’. Så det skal helst fordelse sig så de ligger nogenlunde fri af hinanden, især hvis de er tæt på hinanden.

Jeg beklager meget de udfald der var undervejs for alle. Men det ser heldigvis ud til at det lykkedes at få det fordelt rimeligt 🙂

Efter sådan en gang frekvens jonglering kan det ske at en modtagerradio bliver ‘hængende’ på en dårlig forbindelse, fordi den er skiftet da den gode forbindelse blev ændret.
En løsning er at du lige genstarter din modtagerradio (stikket ud af POE og tilbage igen), så din radio hopper på det bedste accesspoint (og får friske kræfter)