Dét spørgsmål er meget svært at besvare helt enkelt….
Der er ingen tvivl om at vi (mennesker og dyr) reagerer på meget kraftig påvirkning af radiostråling.
F.eks. er det kendt at de Thulearbejdere som gik i årevis op ad radiosendere i Nordgrønland, som sendte med mange tusinde watt, fik en markant forøget risiko for at udvikle cancer.
Her var vel at mærke tale om nogle helt extremt kraftige radiosendere på mange tusinde watts sendeeffekt.

Der hvor det bliver svært at besvare spørgsmålet om hvorvidt det er farligt, er når det kommer til spørgsmålet om hvor kraftig stråling der skal til, for at man kan påvise en negativ påvirkning/reaktion. (Se WHOs rapport om emnet)
Det bliver hurtigt en meget følelsesladet diskussion, som ofte baserer sig mere på modparternes egen ‘sunde fornuft’, end på egentlige fakta. Samtidigt er der nogle som påpeger at der er meget store kapitalinteresser indblandet i den fortsatte brug og udvikling af trådløse dimser. Og at der derfor drives lobbyisme i en sådan grad at man ikke kan stole på at offentligt tilgængelige data er pålidelige og objektive….

Der har i årevis kørt en offentlig debat om ‘stråler’, især mht. den heftige brug af de mobiltelefoner som vi alle render rundt med. Ikke desto mindre er der endnu ikke fremlagt klare entydige resultater/konklusioner af den intensive forskning som pågår.
Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside både om Trådløst netværk WIFI og om MOBILtelefoner.
Tilbage i 1996 opretttede WHO et udvalg som skulle belyse dette spørgsmål, og de har endnu ikke kunnet konkludere entydigt at der er en påviselig skadelig påvirkning fra brugen af mobiltelefoner.

Til sammenligning sender en mobiltelefon med op til 2-4 watt sendestyrke. Signalets sendestyrke er afhængigt af, hvor langt der er til den nærmeste mobilmast (hvis afstanden er stor, skal mobilen sende ekstra kraftigt!).
De antenner som sidder og sikrer vores Hotspot-internet i Søvang er WiFi udendørs-antenner som sender med maksimalt 0,4 watt (400 miliwatt). Og de sidder alle i væsentligt større afstand end vi opbevarer vores mobiltelefoner.

I efteråret 2012 havde jeg en dialog med en bekymret nabo til Hotspots antenner.
Med en ‘Electrosmog Detector’ kunne han påvise at der var en stråling fra masterne, hvilket gav sig udtryk i en tydelig summelyd. Det viste sig at hans apparat er designet til at kunne ‘høre’ radiofrekvenser fra 300Hz til 3Ghz. Da vi udførte tests i hans have reagerede den dog ikke på de 2 mobiltelefoner jeg havde med. Heller ikke når jeg lavede opkald. Dette til trods for at det netop er den frekvens apparatet er bygget til. Omvendt kunne den angiveligt høre antennen på klubhuset som sender med 5,6Ghz (langt højere end hvad apparatet er konstrueret til).
Påvisningen af eksistensen af et radiosignal/en lyd rejste et par overvejelser:
• Selvfølgeligt ER der et signal, eller ville vi ikke kunne bruge internet og mobiler.
• Hvor kraftigt et signal skal man bekymre sig om?
• Hvorfor kan apparatet ikke høre det den skal, men hører noget den ikke kan?
Der er opsat i alt 5 access points (AP).
3 på fælleshuset og 2 på den nye mast.
Dialogen om strålerne fik mig dog til at researche videre på det.
Og jeg har ikke kunnet finde noget som får mig til at tvivle på at den stråling som kommer fra Hotspot antennerne er ganske lille (kun cirka 1/10 af en mobiltelefon), og derfor også i sig selv er væsentligt mindre bekymrende end brugen af mobiler, dect-telefoner, babyalarmer mv.
Man skal også huske på at signalets styrke “aftager med kvadratet på afstanden”, hvilket betyder at signalet, alene på grund af afstanden, mindskes mange hundrede gange på vejen fra masten.

Dette ekstra fokus på strålerne har dog ført til at jeg har trimmet hoved antennerne, så de ikke sender kraftigere end højst nødvendigt. Gennem en række tests fandt jeg ud af, at jeg faktisk kunne sænke sendeeffekt fra 0,4watt og helt ned til 0,025watt (25miliwatt) uden at det påvirkede hastigheden på vores internet. (Fra 27 dbi til 15 dbi).
Det er 4 gange lavere end Sundhedsstyrelsens grænseværdi for en indendørs antenne!

Sendestyrken på alle de radioer som sidder i haver tæt på antennerne er sænket, da de sagtens kan fange signalet alligevel.
For at begrænse udsending endnu mere, er SSID (Det at antennen står og udsender sit navn til evt. nye brugere) også blevet deaktiveret.

Så for at minimere bekymringerne og for at lade tvivlen komme skepsissen tilgode, kører alle antennerne nu med den lavest mulige sendeeffekt og med et setup som på alle måder begrænser evt. unødig stråling.

Da strålingen fra antennerne således er ganske lille, mener jeg ikke at det er noget vi behøver at bekymre os om…

/ Mads, november 2012

P.s. Hvis man er bekymret for stråler vil jeg anbefale at man er opmærksom på de trådløse dimser vi omgiver os med, og som vi ofte har helt tæt på kroppen: Først og fremmest Mobiltelefoner men også Babyalarmer, DECT/trådløs fastnet, Indendørs trådløst netværk (WiFi), Mikrobølgeovne, USB-Mobilt internet, Bluetooth og alle de andre “strålende” trådløse tjenester vi benytter os af i dagligdagen.