6/3: LØST: Ustabil strøm

Der har igennem nogle måneder været lidt ‘klumper i nettet’ for de Hotspottere i Søborglund som ligger længst væk.
Signalet til dem (ialt 6 huse) kører via flere sendere. I et hus undervejs viser det sig at der har været ustabil strøm (sikringen klapper grundet overbelastning lokalt), hvilket også ‘lammer’ Hotspot. Radioerne kan lissom ikke videresende netadgang, når der ingen strøm er…

Efter at vi fik pin-pointet hvor udfordringen opstår, har der været klippestabilt net til alle 🙂