12/6: Så er de nye radioer klar!

Henover vinter og forår har jeg forberedt en opgradering af vores antenner, til at køre den nyeste AC-standard.

Der har været lidt ‘børnesygdomme’ i de første versioner, og jeg har derfor afventet at det blev ‘helt klart’. Og det er det nu. Så er problemet at fabrikken ikke kan følge med efterspørgslen, og derfor har der været stor ventetid med levering. Men ventetiden er ovre, og jeg har nu fået de nye radioer hjem, og vi kan komme videre med den løbende opgradering.

Jeg har opgraderet et par af AP’erne, de sidste kommer snarest.

Lokalt på husene skal de ‘gamle’ radioer udskiftes til nye. Heldigvis kan de gamle radioer køre på de nye AP’er, enda med en klart bedre performance. Men for at få maksimalt udbytte af AC, skal hus-radioen udskiftes til de nye radioer.

Oplever du at have en dårlig forbindelse, så siger du bare til, så laver jeg straks en radio klar. Selve udskiftningen er ultimativt enkel, da man blot skal tage stikket ud af den gamle, montere den nye, og sætte stikket i den.