10/5: Klumper i trafikken, grundet opgradering

Beklageligvis kan jeg ikke helt undgå at lave nogle ‘klumper’ og udald i trafikken i disse dage.

Jeg er påbegyndt en opgradering af vores antenenr, så vi kommer til at benytte den nye AC-standard. Det vil i teorien give 3-4 gange bedre performance, ligesom det er en optimeret udnyttelse af WiFi, så vi ‘vrider mere data igennem’ uden at ‘skrue op for sendestyrken’.

I første omgang er der 3 nye antenner:
I toppen af masten på fælleshuset i Søvang, sidder der nu en AC-standard-‘rundstråleantenne’.
I toppen af Duehusmasten sidder der nu en AC-standard-‘panelantenne’.
Næstøverst i Duehusmasten sidder nu en ny AC-standard-PointToPoint-antenne, som skal forbedre linket over Brabrandsøen

Som nævnt kan og vil arbejdet med denne opgradering betyde at der indimellem kommer udfald.

På sigt skal det selvfølgeligt sikre at alle får bedre net!

På forhånd tak for forståelsen!

Billedet viser udsigten fra den nye panelantenne i toppen af Duehusmasten i Søvang