1/12: Frekvens jonglering i Søvang

Da der på det seneste har været en del ustabilitet, har jeg gennemgået alle accespoints og deres sendefrekvenser. Det er desværre noget der er ‘dynamisk’ så det skal jævnligt gåes efter. Hvis der er for mange signaler på samme frekvens, ‘æder de hinandens signal’. Så det skal helst fordelse sig så de ligger nogenlunde fri af hinanden, især hvis de er tæt på hinanden.

Jeg beklager meget de udfald der var undervejs for alle. Men det ser heldigvis ud til at det lykkedes at få det fordelt rimeligt 🙂

Efter sådan en gang frekvens jonglering kan det ske at en modtagerradio bliver ‘hængende’ på en dårlig forbindelse, fordi den er skiftet da den gode forbindelse blev ændret.
En løsning er at du lige genstarter din modtagerradio (stikket ud af POE og tilbage igen), så din radio hopper på det bedste accesspoint (og får friske kræfter)